NÁVŠTEVNOSŤ

UBYTOVANIE V REGIÓNE

  • images/stories/reklama/afe_ponuka.jpg
  • images/stories/reklama/alica.jpg
  • images/stories/reklama/exohosting_2013.jpg
  • images/stories/reklama/grafitek2.jpg
  • images/stories/reklama/grafitek3.jpg
  • images/stories/reklama/katanova.jpg
  • images/stories/reklama/ponuka na reklamu.jpg
  • images/stories/reklama/taxi_mima.jpg
Poslanci VÚC Košice, okr. Michalovce E-mail

Poslanci VÚC za okres MICHALOVCE  volebné obdobie 2009 - 2013

 

 

 

  

Ing. Emil Ďurovčík
Podpredseda Košického samosprávneho kraja
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: SMER-SD
Členstvo v komisiach:
Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Finančná, K hospodáreniu s majetkom
zamestnanie: podpredseda KSK
bydlisko:Sliepkovce

 

Bc. Valéria Eľková
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: ĽS-HZDS, SZS
Členstvo v komisiach:
Finančná
Územného plánovania a životného prostredia
zamestnanie: starostka obce
bydlisko: Markovce

 

MUDr. František Farkaš
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Členstvo v komisiach:
Zdravotná
zamestnanie: lekár
bydlisko: Michalovce

 

MUDr. Jozef Makohus
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: SMER-SD
Členstvo v komisiach:
Zdravotná
Mandátová
zamestnanie: lekár
bydlisko: Michalovce

 

MUDr. Ján Mihalečko
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Členstvo v komisiach:
Zdravotná
zamestnanie: lekár
bydlisko: Michalovce

 

Ing. Martin Pado
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS
Predseda komisie:
K hospodáreniu s majetkom
zamestnanie: poslanec NR SR
bydlisko: Michalovce

 

PhDr. Ľubica Rošková
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: SMER-SD
Členstvo v komisiach:
Pre cirkevné a spoločenské otázky
Sociálna
zamestnanie: poslankyňa NR SR
bydlisko: Michalovce

 

Viliam Záhorčák
Volebný okres: Michalovce
Kandidoval za: SMER-SD
Predseda komisie:
Školská
Členstvo v komisiach: Dopravná
zamestnanie: primátor
bydlisko: Michalovce
 

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok